Välkommen till

Lilly ilic

Socionom, Legitimerad Psykoterapeut och Handledare med KBT och Relationell inriktning.

Lilly (Ljubica) Ilic

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med Kognitiv och Relationell inriktning. Jag tar emot enskilda, par och grupper som önskar ett pålitligt samtalsstöd eller psykoterapi.

Vardagen innehåller ofta många utmaningar i form av relationer, ansvar, oro, stress och besvikelser. Oavsett om du är uppriktigt orolig för din psykiska hälsa eller bara mår dåligt utan någon egentlig orsak kan det löna sig att söka professionell hjälp.

Om du känner att du har kört fast och vill komma vidare är du välkommen att höra av dig!

Samtalsbehandlingar

Kognitiv och beteendeinriktad terapi, så kallad KBT, är egentligen en vidareutveckling av två från början separata skolbildningar, beteendeterapi och kognitiv terapi och skulle kunna kallas för ett paraplybegrepp. 

Jag erbjuder

Enskild psykoterapi

Att inleda psykoterapi kan både kännas spännande och som ett stort steg. Om du inte har sökt hjälp tidigare kan det finnas många frågor och farhågor. "Känner jag förtroende för terapeuten?"

Handledning och chefsstöd

Handledning innebär att jag jobbar på uppdrag av olika organisationer, privata såväl som offentliga. Handledningen sker i överenskommelse med uppdragsgivaren.

Parterapi

Jag tar emot par som upplever att de har svårigheter. Det kan vara svårt att uttrycka vad man egentligen vill och behöver i en relation. Det kan lätt uppfattas som kritik och att hela relationen ifrågasätts.

Utbildning

Jag kan erbjuda utbildning direkt på olika arbetsplatser i samband med planeringsdagar och metod -och utvecklingsevent. Jag är flexibel och diskuterar gärna uppdragens utformning tillsammans med beställaren. 

Samarbetspartners

Calle Fjellman

Marie Cederschiöld Högskola, uppdragsutbildningsenheten

Jörgen Herlofson


Ulla Hoppe