Enskild psykoterapi

Att inleda psykoterapi kan både kännas spännande och som ett stort steg. Om du inte har sökt hjälp tidigare eller har negativa erfarenheter av samtal kan det finnas många frågor och farhågor. ”Känner jag förtroende för terapeuten?”, ”Verkar hon kunnig och förstår hon mig? ” ”Är det värt det och mår jag verkligen så dåligt att jag behöver söka hjälp?” är vanliga funderingar som många har.
Innan man inleder en kontakt brukar jag föreslå 2-3 ömsesidiga bedömningssamtal. Det är viktigt att vi får möjligheter att ställa de frågor vi behöver, diskutera realistiska mål med vår kontakt och göra en bedömning kring fortsättningen.

I en psykoterapi jobbar man systematiskt mot överenskomna mål.

Det finns klart definierade ramar och terapin följs upp och utvärderas kontinuerligt. Målen varierar och kan handla om allt från att få sortera bland tankar och känslor, få minskade symtom till en mer genomgripande förändring med nya perspektiv och ökad självinsikt. I en psykoterapi är terapeuten skyldig att föra journalanteckningar och följa den lagstiftning som handlar om sekretess och patientsäkerhet.