Handledning och chefsstöd

Handledning innebär att jag jobbar på uppdrag av olika organisationer, privata såväl som offentliga.
Det handlar ofta om att stötta, vägleda och utveckla personalgrupper som regelbundet möter människor i svåra livssituationer. Handledningen sker i överenskommelse med uppdragsgivaren.

Jag erbjuder även handledning till chefer som behöver utveckla sitt ledarskap. Det kan handla om att få ökad insikt vad gäller personlighet och ledarstil samt att bättre kunna hantera stress i relation till medarbetare och organisation. Handledningen är alltid individuellt anpassad och vi arbetar mot gemensamt uppsatta mål avseende personlig utveckling och utveckling i rollen som ledare.

Jag har goda erfarenheter av att arbeta med arbetsutmattning, gärna i ett så tidigt tidigt skede som möjligt.

Det är inte ovanligt att högpresterande personer väntar in i det sista innan de vågar ta steget och söka hjälp. Att anlita en extern psykoterapeut utanför den egna organisationen kan upplevas som fördelaktigt. Man känner en större frihet att diskutera de frågeställningar man möter på arbetet med någon helt utomstående.