Parterapi

Jag tar emot par som upplever att de har svårigheter eller funderar på att skiljas. Det kan vara svårt att uttrycka vad man egentligen vill och behöver i en relation. Det kan lätt uppfattas som kritik och att hela relationen ifrågasätts.
Idag finns det många med komplexa familjesituationer där relationen blir utmanad från flera olika håll. Egna barn, bonusbarn, exfruar och -män trycker på och det uppstår lätt intressekonflikter och konkurrens.

Med ett utomstående samtalsstöd blir det lättare att tala om svåra saker utan att känslorna far iväg.

Det möjliggör en ökad förståelse och empati för varandra på ett djupare plan. En förutsättning för att relationen ska kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning.