Om mig

Jag är utbildad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare med KBT-och PDT inriktning. Dessa två inriktningar är de mest etablerade världen över. Det möjliggör en flexibel och individuellt anpassad terapisituation som utgår ifrån dina behov Sedan ett antal år arbetar jag som privatpraktiserande psykoterapeut/handledare och har min mottagning på Götgatan 71 i Stockholm.

Jag började arbeta som socionom i början av 1990-talet och har sedan dess varit verksam inom såväl offentlig som privat vård.

Bred erfarenhet

Under ett tiotal år arbetade jag även som projektledare och chef inom missbruksvården samt barn- och ungdoms psykiatrin. Jag har omfattande erfarenhet av arbete med relationsproblem, livskriser, stress och utbrändhet, depression och ångest, ätstörningar samt missbruk och beroende.

Utöver behandling och arbetsledning utbildar jag även blivande psykoterapeuter. Marie Cederschiöld Högskola (Ersta Sköndal Högskola) och Kognitiva Relationella Institutet har utgjort mina främsta uppdragsgivare på utbildningssidan. Jag arbetar även med att handleda personalgrupper.