Samtalsbehandlingar

Kognitiv och beteendeinriktad terapi, så kallad KBT, är egentligen en vidareutveckling av två från början separata skolbildningar, beteendeterapi och kognitiv terapi. Nu för tiden innefattar KBT ännu fler terapiformer och skulle kunna kallas för ett paraplybegrepp. 

Mitt fokus ligger främst på den Kognitiva och Relationella psykoterapin. KBT tekniker är ovärderliga när det kommer till att snabbt få resultat i form av exempelvis minskad stress, nedstämdhet eller oro. Min erfarenhet är dock att det ibland behövs mer; att det även kan finnas ett behov av att bara få  komma och prata med någon som verkligen lyssnar och att få bli sedd utifrån den person man innerst inne är. 

Det viktiga är att hjälpen är individuellt anpassad.

Modern KBT av idag omfattar både beteendeterapi, kognitiv terapi samt nya terapiformer såsom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Compassionfokuserad terapi och Schematerapi.

I den så kallade tredje vågens KBT tar man mer hänsyn till känslornas betydelse för det psykologiska förändringsarbetet. Det är mer fokus på vad man tycker är viktigt i livet och vad du har för relation till dina känslor. Acceptans och Mindfulness är exempel på begrepp som är vanligt förekommande.

Sammanfattningsvis kan man säga att våra tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. I vilken ände man skall börja beror på vad de inledande bedömningssamtalen visar på för behov och vad vi gemensamt kommer fram till.