Om mig

Jag har en grundprofession som socionom och är även utbildad legitimerad psykoterapeut och handledare med KBT-inriktning. För att kunna ta emot personer som önskar en mer långsiktig terapi håller jag även på att vidareutbilda mig inom psykodynamisk teori. Sedan ett antal år arbetar jag som privatpraktiserande psykoterapeut/handledare och har min mottagning på Götgatan 71 i Stockholm.

Jag började arbeta som socionom i början av 1990-talet och har sedan dess varit verksam inom såväl offentlig som privat vård.

Bred erfarenhet

Under ett tiotal år arbetade jag även som projektledare och chef inom missbruksvården samt barn- och ungdoms psykiatrin. Jag har omfattande erfarenhet av arbete med relationsproblem, livskriser, stress och utbrändhet, depression och ångest, ätstörningar samt missbruk och beroende.

Utöver behandling och arbetsledning har jag även arbetat som kursansvarig, föreläsare och handledare. Ersta Sköndal Högskola och Kognitiva Rellationella Institutet har utgjort mina främsta uppdragsgivare på utbildningssidan. Jag arbetar även med handledning på olika arbetsplatser.